Generell

I samband med kommunalvalet publicerar vi en serie blogginlägg, i vilka riksdagspartiernas politiska studentorganisationer tar ställning till mentalvårdspolitiken. Nyyti vill öka samhällsdebatten kring psykisk hälsa och på så sätt främja röstningsaktiviteten. Du kan bekanta dig med Nyytis kommunalvalsmålsättningar här. På sidan hittar du också en närmare tidtabell för valet.

De ungas psykiska hälsa prövas – mentalvårdstjänsterna släpar efter

Penkis ställdes in. Distansundervisningen utan kompisar fortsätter. Många mår psykiskt dåligt och får köa i månader för att få hjälp. Det här är vardag för dem som studerar såväl i gymnasium och yrkesinstitut som i högskolor.  

Vår ålderklass går miste om en del av sin ungdom. Upplevelser som ger minnen för resten av livet byts ut mot en datorskärm inom fyra väggar. Vi saknar stöd, samtal och minnen av och med våra vännerVi behöver inte fler Zoomlektioner där vi sitter och stirrar ut genom fönstret. Men vi måste ändå ta ansvar för att hindra spridningen av coronaviruset. Vår egen och våra närmastes säkerhet går före allt annat.  

Den här situationen är en prövning för vår psykiska hälsa. För närvarande är kön till mentalvårdstjänster i många fall flera månader lång och det finns inte tillräckligt med samtalshjälp med låg tröskel. Resurserna räcker helt enkelt inte och coronan har ytterligare förvärrat läget. Med tanke på att vi snart ska ut i arbetslivet är det också alarmerande att 50 % av invalid- och sjukpensionerna år 2018 hade psykiska orsaker. Samtidigt riktas endast 5 % av kostnaderna för hälso- och sjukvården till den psykiska vården.  

Det här måste vi få en ändring påTammerfors borde för sin del satsa på förebyggande tjänster, som mobilt ungdomsarbete och Navigator-verksamhetDet gäller att så snabbt som möjligt fånga upp de unga som behöver hjälp för att ingen ska hamna utanför samhällets ramar och för att hjälpen ska nå fram till dem som behöver den.  

Vårt mål bör vara att den hjälpbehövande får en professionell bedömning av vårdbehovet i primärvården inom tre dagar efter att personen sökt hjälp och efter det ska eventuell vård inledas inom fyra veckor. Det här skulle innebära ett tidigt ingripande vid problem med den psykiska hälsan genom att vård erbjuds snabbt och med hög kvalitet. Tillgången till mentalvårdstjänster måste förbättras och på lång sikt bör de fås med som en fast del av primärhälsovården.  

Mentalvårdstjänsterna ska vara tillgängliga oberoende av hur tjock plånbok man har. Den här målsättningen stöds av medborgarinitiativet om att göra psykoterapeututbildningen avgiftsfri. Behovet av psykoterapi har ökat under årens lopp men antalet psykoterapeuter har inte ökat i motsvarande grad. Jag önskar innerligt att vårt lands regering godkänner medborgarinitiativet som en del av lösningen på problemet.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *