Hyppää sisältöön

Opiskeluelämä ja päihteet

Perinteisesti uudet opiskelijat tutustutetaan opiskelijayhteisön alkoholi-kulttuuriin jo opintojen alusta lähtien. Opiskelun aikaisella päihteiden käytöllä saatetaan hakea esimerkiksi helpotusta opiskelustressiin, yhteenkuuluvuuden tunneta, yhteisöllisyyttä opiskelijaporukan kesken tai yleisesti yhdessä olemista.

Toisaalta nykyisin opiskelijoille on tarjolla yhä enemmän päihteiden käytölle vaihtoehtoista tekemistä ja harrustustoimintaa. Nykytrendin mukaan onkin huomattavissa, että opiskelijoiden alkoholin käyttö on kääntynyt hienoiseen laskuun ja korkeakouluopiskelijoista raittiita on 9% (YTSH 2016: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus).

Opiskeluyhteisöllä on merkittävä vaikutus opiskelijoiden päihteiden käyttöön ja siihen liittyvien normien syntymiseen. Olennaista onkin millaisen sijan opiskeluympäristö ja opiskelijat itse antavat päihteille ja niiden käytölle yhteisössään, toiminnassaan ja viestimisessään. Esimerkiksi rajanveto päihteettömien ja päihteellisten tapahtumien välille on merkityksettömämpää, kuin niiden sisältöjen ja päihteiden käytöstä tai käyttämättömyydestä viestimisen tavat. Jos viestissä todetaan päihteiden käytön olevan sallittua tapahtuman yhteydessä, jätetään sanoittamatta, että myös päihteiden käyttämättömyys on yhtälailla sallittua. Hyvä moninaisuutta ja saavutettavuutta vahvistava tapa onkin todeta, että tapahtuman yhteydessä on tasavertaisen ok olla käyttämättä päihteitä kuin käyttää niitä fiksusti.

Päihteet vaikuttavat opiskelukykyyn

Päihteiden liikakäytöllä on vaikutuksia useisiin elämän osa-alueisiin. Niiden käyttö vaikuttaa ainakin terveyteen, talouteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Opiskeluaikana päihteiden käyttö vaikuttaa vahvasti myös opiskelukykyyn. Bileillat saattavat venyä pitkälle myöhään yöhön ja unet saattavat jäädä vähiin, väsyneenä opiskelu ei ota onnistuakseen. Puhumattakaan muiden päihteiden käytöstä, jolla saattaa olla vaikutusta jopa kognitiivisiin opiskelukykyihin.

Huolestuttaako oma tai opiskelutoverin päihteiden käyttö?

Vaikuttiko bileilta tenttituloksiin, jäikö ryhmätyöhön osallistuminen väliin tai lipsuuko yleinen opiskeluote päihteiden käytön vuoksi? Jos oma päihteiden käyttösi pohdituttaa tee oma-aputestejä verkossa (linkit sivun alaosassa) tilanteen kartoittamiseksi tai ota asia puheeksi esimerkiksi oman oppilaitoksesi terveydenhoitajan kanssa. Apua päihteisiin ja niiden käyttöön liittyviin pohdintoihin löydät Nyytin verkkosivulta kohdasta Löydä apua.

Joskus eteen tulee tilanteita, joissa myös opiskelutoverista saattaa herätä huoli; hän ehkä käyttää mielestäsi paljon tai liikaa päihteitä. Näissä tapauksissa on tärkeää ilmaista itselle herännyt huoli ja kertoa siitä. Huolesi ilmaisemalla osoitat välittämistä toisesta. Joskus tilanne selkenee tai avautuu ihan vain kysymällä esimerkiksi ”Mitä sulle oikeasti kuuluu?” tai ”Kuinka jaksat?.”

Muualla verkossa

Tietoa päihteistä ja toiminnallisista riipuvuuksista, laskureita ja mittareita (juomatapatesti, AUDIT, alkoholiriipuvuus (SADD), huumeiden käyttö ja promillemittari, mieliala-, netinkäyttö- ja rahapelitestit) https://paihdelinkki.fi/

Apua päihde- ja mielenterveyspulmiin www.a-klinikka.fi

Tietoa ja testejä tupakoinnista ja nuuskasta www.stumppi.fi

Älypuhelimeen ladattavan OttoMitta-sovelluksen avulla voi seurata omaa alkoholinkäyttöään. Sovellus laskee arvion myös käyttäjän alkoholiin kuluttamasta rahasta, veren alkoholipitoisuudesta sekä siitä, kuinka kauan alkoholin palaminen elimistössä kestää.