Hyppää sisältöön

Temperamentti vaikuttaa siihen miten reagoit

Temperamentti tarkoittaa niitä tyypillisiä käyttäytymispiirteitä, jotka erottavat sinut muista. Se pitää sisällään joukon suhteellisen pysyviä, synnynnäisiä taipumuksia ja valmiuksia, jotka toimivat pohjana persoonallisuutesi kehittymiselle. Tieto temperamentista auttaa ymmärtämään, miksi olemme erilaisia.

Ihmisten väliset temperamenttierot näkyvät jo varhain esimerkiksi:

  • tunteiden ilmaisussa
  • keskittymiskyvyssä
  • häiriintyvyydessä
  • aktiivisuudessa
  • tavassa reagoida uusiin tilanteisiin ja ihmisiin

Oman temperamentin tunteminen lisää itsetuntemusta ja antaa pohjan vahvalle identiteetille sekä oman elämän hallinnalle. Temperamentin tunteminen auttaa ymmärtämään, miksi kokee asiat tietyllä tavalla. Esimerkiksi kun joku kokee jonkin asian stressaavaksi ja pelottavaksi, joku toinen suhtautuu siihen tyynen viileästi. Kun ymmärtää, että kokemisen tapa johtuu temperamentista, on helpompi muuttaa

  • tilannetta itselleen sopivaksi
  • omaa käytöstä tilanteeseen sopivaksi

Joskus tärkeää on myös hyväksyä itsensä ilman painetta muuttaa itseään tai elämäänsä.

Ei ole olemassa hyvää tai huonoa temperamenttia

Temperamenttipiirteitä ei voi sinänsä määritellä hyviksi tai huonoiksi, vaan niiden merkitys riippuu aina tilanteesta. Sama temperamentin piirre on toisessa yhteydessä hyvä, toisessa huono. Välillä piirteestä on apua, toisena hetkenä se tuottaa hankaluuksia. Myös ympäristö asettaa tiettyjä odotuksia, joihin tietynlainen temperamentti joko sopii tai ei sovi.

Tieto temperamentista auttaa ymmärtämään, miksi olemme erilaisia.

Temperamentti säilyy läpi elämän, mutta kehitys, kasvatus ja oppiminen muuttavat sen ilmiasua ja ilmaisemista. Helposti ärtyvä ihminen ei voi ärsyyntymiselleen mitään, mutta voi oppia purkamaan sitä johonkin muuhun kuin kanssaeläjiinsä, vaikkapa urheiluun.

On hyvä, että opit tunnistamaan ja ymmärtämään temperamenttiasi paremmin. Älä kuitenkaan verhoudu temperamenttisi taakse liikaa: voit itse valita, miten toimit spontaanisti nousevien reaktioidesi suhteen.


Tutustu myös

Jännittäminen on luonnollista

Sinulla on itsetuntoa

Tunne itsesi

Tunteilla on viesti

Ujona elämässä

Muualla verkossa

Erilaiset temperamentit: Itsetunto tulee hyväksytyksi tulemisen tunteesta – Terveyskirjasto

Liisa Keltikangas-Järvinen johdatteli temperamenttien maailmaan – Työterveyslääkäriyhdistys

Millainen luonne olen? – MIELI Suomen Mielenterveys ry

Kirjallisuutta

Keltikangas, L. 2004. Temperamentti, ihmisen yksilöllisyys. WSOY. Helsinki.
Keltikangas, L. 2006. Temperamentti ja koulumenestys. WSOY. Helsinki.
Keltikangas, L. 2008. Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY. Helsinki.