Hyppää sisältöön

EPÄVARMA TOIMEENTULO VAIKUTTAA OPISKELIJAN HYVINVOINTIIN


Opiskelijabarometrin 2016 mukaan 40 prosenttia yliopisto- ja lähes 30 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista kokee taloutensa hyväksi. Toimeentulo-ongelmia on noin 20 prosentilla yliopisto- ja 25 prosentilla ammattikorkeakouluopiskelijoista. Kaikkinensa raha-asiat ja taloudellinen pärjääminen huolestuttaa yli puolta korkeakouluopiskelijoista. Jatkuva stressi toimeentulosta on kuormittavaa ja syö energiaa opiskeluun keskittymiseltä. Rahanpuute kaventaa itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia sekä sosiaalista kanssakäymistä, kun ei ole varaa harrastuksiin tai edes bussilippuun.

Epävarmuus toimeentulosta ei ole pieni kuormittaja, vaan se vaikuttaa varsin kokonaisvaltaisesti opiskelijan hyvinvointiin. Se on yhteydessä opintomenestykseen, sosiaaliseen toimintakykyyn ja fyysiseen terveyteen. Lisäksi se muodostaa merkittävän riskitekijän mielenterveysongelmille.

Taloustaitoja tarvitsee jokainen

Yliopisto-opiskelijoista 41 prosenttia ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 47 prosenttia kokee tulevansa toimeen, kun elää säästäväisesti.  Keskimäärin 16 prosentilla on mahdollisuus laittaa rahaa säästöön. (Opiskelijabarometri 2016). Kimppakämpässä tai yhteistaloudessa asuvista ei-työssäkäyvistä suurin osa, yli 50 prosenttia, ilmoittaa tulevansa toimeen ”kunhan elää säästeliäästi” (Saari 2015).

Opiskelijan talous pysyy balanssissa joustavuudella, omaan budjettiin sopivilla ostosvalinnoilla sekä luovalla ongelmanratkaisukyvyllä. Nämä ovat taloustaitoja, joiden hallinnassa on yksilöllisiä eroja. Lisäksi uudessa elämäntilanteessa, kuten opiskelun alkaessa, rahankäyttö voi yllättää. Itsenäisyyttä vasta harjoittavalle ja vastikään poismuuttaneilla nuorilla aikuisilla ongelmavelkaantumisen riski onkin merkittävä.

Käytettävissä olevat tulot ovat usein pienet, eikä opiskelija aina osaa suhteuttaa rahankäyttöään uuteen elämäntilanteeseen. Taloustaitoja voi kuitenkin harjoitella sekä oppia suunnittelemaan rahankäyttöään. Hyviä vinkkejä talouden hallintaan on koottu tänne

 

Sinua voisi kiinnostaa myös: