Hyppää sisältöön

Mindfulnessin harjoittaminen

Harjoituksissa on siis tarkoituksena kiinnittää huomio havaittavaan kohteeseen ja olla tietoinen siitä joka hetkessä. Kun huomaat, että mielesi on vaeltanut muualle, kuten ajatuksiin tai muistoihin, voit huomioida tämän ja suunnata tarkkaavaisuutesi lempeästi takaisin meneillään olevaan hetkeen. Kaikkien mieli harhailee vähän väliä eikä siitä tule torua itseään. Tavoite ei ole olla ajattelematta muita asioita, vaan tärkeää on toistuvasti ja aina uudelleen ja uudelleen siirtää huomio takaisin siihen asiaan, jonka olit valinnut huomiosi kohteeksi. Tärkeää on myös pyrkiä kohtelemaan kaikkia ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia samanarvoisina ilman, että niitä tavoittelee tai torjuu.

Harjoitellessa on aina tärkeää kuunnella itseään. Tiedät itse, jos tunteesi tai tuntemuksesi tuntuu liian pelottavalta tai ylivoimaiselta. Tällöin kannattaa lopettaa harjoittelu ja hakeutua juttelemaan esimerkiksi opiskelijaterveydenhuoltoon.

On hyvä huomioida, että mindfulnessin tieteellinen tutkimus on vasta aluillaan ja mindfulness-hypetyksen takia sekä siihen liittyviä positiivisia että negatiivisia väittämiä saatetaan liioitella. Lisäksi mindfulness-tutkimuksessa on omat ongelmansa. Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että mindfulness, jo melko vähäisellä, mutta säännöllisellä harjoittelulla edistää harjoittajansa hyvinvointia. On siis syytä pitää mukana aina hiukan kriittisyyttä mindfulnessiin liittyviä tietoja ja harjoituksia tarkastellessa.

Kenelle mindfulness-harjoittelu ei sovi?

Jos olet kokenut trauman, sinulla on tai on ollut psykoosi/skitsofrenia, tai jos sinulla on masennus, jonka koet vaikuttavan merkittävällä tavalla elämääsi, ohjeistamme sinua hakemaan apua esimerkiksi opiskelijaterveydenhuollon mielenterveyden palveluista ennen mindfulness- harjoitteluun osallistumista. Jos sinulla on diagnosoitu mielenterveyden ongelma tai oletat, että sinulla on jokin muu kuin edellä mainittu mielenterveyden ongelma, ohjeistamme sinua keskeyttämään harjoittelun, jos se herättää sinussa liian vaikeita kokemuksia.

Mindfulness-sovellukset

Kuten jo aikaisemminkin mainitsimme, tutkimusten mukaan vaikuttaa siltä, että myös sovellusten välityksellä tehty mindfulness-harjoittelu parantaa hyvinvointia. Sovelluksia on monenlaisia. Ainakin Headspace, Welzen ja Waking up -sovellukset perustuvat jokseenkin tieteellisesti tutkittuun tietoon. Sovelluksia saa yleensä koittaa ilmaiseksi, tai niistä saa tehdä ilmaiseksi rajoitetun määrän harjoituksia. Ne muuttuvat kuitenkin yleensä jossakin vaiheessa maksulliseksi.

Toiset saavat suuren hyödyn sovelluksella tehdystä harjoittelusta, kun taas toisille se ei sovi yhtä hyvin. Muun muassa silloin, jos sinulla on hankaluuksia saada mindfulness-harjoittelusta rutiinia, voisivat sovellukset olla suureksi avuksi. Ne on suunniteltu siten, että ne motivoivat ihmisiä harjoittelemaan. Kannattaa pohtia omaa harjoitteluaan ja sitä, millainen harjoittelu voisi parhaiten sopia itselle. Voit koittaa erilaisia keinoja, jotta saisi harjoittelusta itsellesi rutiinin. Voit esimerkiksi koittaa tehdä harjoitteet aina aamuisin tai iltaisin, kymmenen minuuttia tai 20 minuuttia kerrallaan, sovellusten avulla tai itsenäisesti tehtynä.

Yhdeksän mustaa pistettä asetettu kolmen pisteen pysty- ja vaakariviin. Palataan nyt alun harjoitukseen, jossa tehtävänne oli selvittää, miten piirrät kuvaan kynää kertaakaan nostamatta neljä suoraa viivaa, jotka yhdistävät kaikki pisteet toisiinsa. Harjoituksen tarkoituksena on osoittaa, että yleensä meidän on helpompi ratkaista sellainen ongelma, joka on meille ennestään tuttu, kuin sellainen, jota emme ole aikaisemmin kohdanneet. On kuitenkin hyvä muistaa myös, että tuttuus voi vaikeuttaa ratkaisun löytämistä, sillä vanhat sisäiset mallimme ovat usein joustamattomia.

Toimimme usein autopilotilla eli emme ajattele asioita, joita olemme tekemässä ja reagoimme asioihin automaattisesti niin, kuin olemme aikaisemminkin reagoineet. Toisin sanoen moni saattoi yrittää ratkaista ongelmaa niin, että jokainen piirretty viiva mahtuisi pisteiden muodostaman neliön rajoihin, sillä tämä on tapa, johon olemme tottuneet. Läsnäolon taitoja harjoittelemalla voimme oppia olemaan paremmin läsnä tässä hetkessä ja siten tunnistaa hieman helpommin sen pienen hetken, jolloin voimme valita tietoisesti uudenlaisen toiminta- tai ajattelutavan. Tämä mahdollistaa laatikon ulkopuolisen tarkastelun ja luovuuden käytön ongelmien ratkaisemiseksi ja näin ollen lisää ratkaisujen mahdollisuutta.

Tässä vielä hauska animaatio siitä, miten saatamme aina uudelleen ja uudelleen pudota tiessä olevaan kuoppaan. Silloinkin, kun tiedämme sen olevan siinä. Harjoittelun avulla voimme kuitenkin opetella huomaamaan kuopan ajoissa ja ohittamaan sen.

 

 

Nisargadatta Maharajn lainaus: "By being with yourself, the 'I am', by watching yourself in your daily life with alert interest, with the intention to understand rather than judge, in full acceptance of whatever may emerge, because it is there, you encourage the deep to come to the surface, and enrich your life and consciousness with its captive energies."