Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke (2019 – 2021)

Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke (2019 – 2021)


Mihin tarpeeseen hanke vastaa?

Nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyys on lisääntynyt hälyyttävästi koko 2000-luvun. Samaan aikaan korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat yleistyneet kautta koko 20oo-luvun. Opiskelijakyselyiden mukaan korkeakouluopiskelijoista jopa 40 prosenttia kokee yksinäisyyttä. Noin puolet opiskelijoista ilmoittaa kaipaavansa ihmisiä ympärilleen. Tutkimusten mukaan opiskelijat uupuvat sitä enemmän, mitä pidemmälle opinnot ovat ehtineet.

Samaan aikaan tiedämme, että opinnoissa uupuminen, riittämätön sosiaalinen tuki ja ulkopuolisuuden tunne muodostavat merkittävän riskin sekä mielenterveydelle että opiskeluun liittyville ongelmille.

Myötätuntoa korkeakouluihin-hanke tuo keinoja yksilöiden ja korkeakouluyhteisöjen tukemiseen, jotta yhä useampi opiskelija voisi opinnoissaan hyvin ja siirtyisi tasapainoisena yksilönä kohti työelämää.

Myötätunto toimii tutkitusti henkistä kuormitusta ja yksinäisyyttä ehkäisevästi. Se parantaa kognitiivista suoriutumista ja lisää joukkoon kuulumisen kokemusta lisäten opintoihin sitoutumista ja niiden sujumista. Visiomme onkin tavoitella korkeakouluyhteisöä, jossa myötätuntoinen toimintatapa toimii sekä akateemisen yhteisön hyvinvointitekijänä että sen kilpailuetuna.

Mitä teemme hankkeessa?

Tavoitteenamme on vahvistaa myötätuntoista toimintatapaa ja toimintakulttuuria korkeakouluyhteisöissä opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa. Teemme koulutusyhteistyötä tutkijayhteisön kanssa, ja toteutamme opiskelijoiden parissa toimiville ammattilaisille tiimikoulutusta myötätunnon menetelmästä sekä keinoista ehkäistä uupumusta akateemisissa yhteisöissä.
Kehitämme vertaispedagogiikkaan pohjautuvaa koulutusmallia, jonka avulla opiskelijat vahvistavat omia ja toistensa myötätuntotaitoja. Malli on tarkoitus juurruttaa osaksi korkeakouluyhteisöjen toimintaa. Osana opiskelijoihin suuntautuvaa toimintaa järjestämme yhteistyössä kokeiluja, joiden avulla vahvistetaan myötätuntotietoista toimintakulttuuria opiskeluyhteisöissä.

Mitä tavoittelemme?

Hankkeen toiminnan kautta
• välittävä ja innostava toimintakulttuuri vahvistuu korkeakouluissa
• yksilö- ja suorituskeskeisyys vähenee
• opiskelijoiden ja ammattilaisten laadukkaat sosiaaliset suhteet vahvistuvat
• hyvinvointi ja opiskelu- ja työkyky lisääntyvät.

Kiinnostuitko hankkeen toiminnasta?

Saat tietoa hankkeen toiminnasta ja tuotoksista näiden verkkosivujen välityksellä. Osallistumme aihetta koskevaan keskusteluun keväästä alkaen myös Facebookissa ja Twitterissä.

Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä korkeakoulunne, järjestönne tai vastaavan organisaationne kanssa, ole yhteydessä meihin.

Yhteystiedot:
Laura Heimonen, hankepäällikkö,
puh. 050 476 0940
etunimi.sukunimi@nyyti.fi

 

Kuvassa Nyyti ry:n logo