Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke (2019 – 2021)


Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke tukee ja vahvistaa myötätuntoista toimintakulttuuria korkeakouluyhteisöissä. Toimintamme tavoitteina ovat

  • välittävän ja innostavan ilmapiirin ja toimintatapojen vahvistuminen
  • yksilö- ja suorituskeskeisyyden väheneminen
  • opiskelijoiden ja henkilöstön laadukkaat sosiaaliset suhteet
  • lisääntynyt hyvinvointi sekä opiskelu- ja työkyky

MITÄ TEEMME HANKKEESSA?

Tuemme toiminnallamme sekä korkeakoulujen opiskelijoita että henkilöstöä myötätuntoisen toimintakulttuurin rakentamisessa.

Toteutamme opetus- ja ohjaustehtävissä toimivalle yliopiston henkilöstölle tiimikoulutusta  myötätunnon kehittämisestä työ- ja opiskeluyhteisössä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön tietotaitoa itsemyötätunnosta ja myötätunnosta sekä rohkeutta toimia oman ja toisten hyvinvoinnin parhaaksi. Koulutuksissa kehitämme myös keinoja myötätuntoisen toimintakulttuurin vahvistamiseen.

Tuemme opiskelijoita myötätuntoisessa ja myötä-intoisessa tavassa olla ja toimia. Kehitämme vertaisryhmämentoroinnin mallia, jossa opiskelijat tutustuvat yhdessä välittävän ja innostavan toiminnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Rohkaisemme opiskelijoita löytämään itseään puhuttelevia tapoja myötätuntoiseen toimintaan yliopistolla ja lähiyhteisössä toteutettavien palveluprojektien kautta.

Teemme koulutus- ja tutkimusyhteistyötä tutkijayhteisön kanssa eri hanketoiminnoissa.

KIINNOSTUITKO HANKKEEN TOIMINNASTA?

Saat tietoa hankkeen toiminnasta ja tuotoksista näiden verkkosivujen välityksellä. Hankkeen tarinaa voi seurata myös Nyytin Facebook-seinältä sekä Twitteristä.

Kerromme hankkeesta mielellämme lisää, ota rohkeasti yhteyttä!

Hankkeen vastuuhenkilöt

Hankepäällikkö Laura Heimonen

Henkilöstökoulutukset
puh. 050 476 0940
etunimi.sukunimi@nyyti.fi

Hankekoordinaattori Sini Forssell

Opiskelijoille suunnattu toiminta
puh. 050 5999 514
etunimi.sukunimi@nyyti.fi

 

 

 

Kuvassa Nyyti ry:n logo