Hyppää sisältöön

Millainen oppija olen? Oppimisen itsesäätely ja perfektionismi osana käsitystä itsestä oppijana

Koulutuksen tarkoituksena on oppia auttamaan opiskelijaa tunnistamaan, millainen oppija hän on. Mitkä opiskelutekniikat soveltuvat opiskelijalle parhaiten ja millaisilla tekniikoilla selviää, mistäkin tehtävästä. Tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi omista reaktioistaan ja ajatuksistaan haastavien ja vaikeiden tehtävien suhteen. Ensireaktioista tietoiseksi tulemalla voi saada vaikeankin tehtävän aloitettua helpommin.

Sisällön kuvaus: Koulutuksessa käsitellään oppimisen itsesäätelyä, motivaation säätelyä ja perfektionismia. Nämä kolme auttavat luomaan käsityksen opiskelijasta oppijana. Oppimisen itsesäätelyyn kuuluvat kognitiiviset strategiat (opiskelutekniikat), resurssien hallinta (esim. ajanhallinta) ja metakognitiivset strategiat (miten opin, miten reagoin tylsiltä vaikuttaviin tehtäviin). Perfektionismia lähestytään perfektionististen tavoitteiden ja perfektionististen huolten välisen suhteen avulla, joiden avulla perfektionistit voidaan jakaa neljään eri tyyppiin.

Perfektionismia koskevassa osuudessa käsitellään erilaisia perfektionismityyppejä eli opitaa n tunnistamaan, millaisilla eri tavoilla perfektionismia voi ilmetä. Perfektionismia tuntemalla pystytään paremmin auttamaan opiskelijoita vähentämään haitallista perfektionismia, joka on tutkimuksissa yhdistetty uupumukseen. Tarkoituksena on tarjota vinkkejä, kuinka vähentää haitallista perfektionismia.

Kesto 1-2 tuntia (1 tunnin koulutus on luento ja 2 tunnin koulutus työpajatyyppinen)

Tilaa koulutus verkkolomakkeen kautta.

Koulutus on maksuton.