Tietoa stressistä

Tietoa stressistä


Opiskeluun kuuluu välillä stressi. Se on aivan normaalia ja jopa välttämätöntä. Stressistä on hyötyä: sopiva määrä stressiä virittää meidät tekemään asioita. Tärkeintä onkin, että stressiä ei ole liikaa eikä pitkiä aikoja. Välillä on oltava stressittömiä, kiireettömiä päiviä, jolloin voi olla ilman painetta opiskelutehtävien tekemisestä.

Tämä on kuitenkin ihannetilanne. Todellisuudessa opiskeleminen on opiskelutehtävästä toiseen siirtymistä ilman taukoja, painetta oikeista valinnoista sekä tunnetta siitä, että pitäisi tehdä vielä enemmän. Unohtamatta tietenkään kokonaisuuteen olennaisesti kuuluvaa jokapäiväistä arjenhallintaa. Kaiken tekemisen keskellä voi hävitä keino tunnistaa, milloin stressiä on liikaa. Myös taito rentoutua voi kadota.

Stressaantuminen ja stressin kokeminen ovat yksilöllisiä. Eri asiat stressaavat eri ihmisiä. Kuitenkin jokaiselle tärkeä taito on oppia tuntemaan omat liiallisen stressin merkit sekä löytää omat toimivat keinot rentoutua. Stressinhallinta sekä palautumiskeinot ovat oleellisia keinoja opiskelijan mielenterveyden edistämisessä. Kampanjan aikana pysähdymmekin miettimään stressiä ilmiönä sekä kannustamme löytämään keinoja rentoutumiselle.

Opiskelijan stressi ei kuitenkaan ole vain ainoastaan opiskelijan asia. Opiskelijoiden kokema stressi on myös opiskeluyhteisöjen asia. Kampanja tarjoaakin mahdollisuuden opiskeluyhteisöille pysähtyä pohtimaan stressiä yhteisössä: onko yhteisömme toiminnassa haitallista stressiä ylläpitäviä asioita? Millaiset ovat yhteisömme vaatimukset? Miten voisimme edistää opiskelijoiden rentoutumista ja palautumista?

Nyytin stressi-teemaiset materiaalit 

Koulutuspaketti

Koulutuspaketin keskiössä on stressi ja rentoutuminen. Materiaalissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä stressi on? Onko stressi aina pahasta? Mistä stressin tunnistaa? Miten stressiä voi helpottaa? Kuinka opetella rentoutumaan opiskeluarjessa?  Lataa diasarja.

Artikkelit: 

Sopivasti stressiä

Blogit: 

#RUUHKAKEVÄT – Vaativuus ja stressi uupumuksen taustalla

Aivot ylikierroksilla – Miten palautua opiskelustressistä?

Tarinat: 

Riittävän hyvä opiskelija

Stressi ja kuinka sen kanssa pärjäilen