Työterveyslaitos — Käytäntö

Ammattikirjasto on nuorille suunnattu tapahtuma, jossa eri ammattien edustajat kertovat nuorille omasta työstään ja eri ammatteihin johtavista koulutuspoluista. Se on hyvä keino edistää nuorten tietoisuutta eri ammateista, koulutusvaihtoehdoista ja työelämästä.

Ammattikirjastossa nuori voi löytää ideoita omaan työuraansa, vahvistaa käsityksiään itseä kiinnostavista ammateista sekä peilata omia valmiuksia ja vahvuuksia työssä vaadittaviin taitoihin. Kirjasto voidaan järjestää esimerkiksi yläkoululaisille, toisen asteen opiskelijoille tai korkeakouluopiskelijoille.

Ammattikirjasto on Elävä Kirjasto -menetelmään pohjautuva yhdenvertaisuutta edistävä, toiminnallinen ja osallistava menetelmä nuorisotyöhön. Käytäntö toimii kuten tavallinenkin kirjasto, mutta paperisten kirjojen sijaan ammattikirjastosta lainataan oikeita ihmisiä keskustelua varten.

Kirjaston ”kirjat” edustavat eri aloja ja ammatteja ja heitä lainaamalla nuoret pääsevät tutustumaan kyseisiin ammatteihin. Nuoria voidaan osallistaa tapahtuman suunnitteluun esimerkiksi kysymällä heiltä etukäteen, mitkä ammatit heitä kiinnostavat ja mistä ammateista he haluaisivat kuulla enemmän.

Ammattikirjaston voi järjestää esimerkiksi oppilaitoksessa, kirjastossa tai muussa matalan kynnyksen paikassa, johon nuorten on helppo tulla.

Linkkejä:

Yhteystiedot: Työterveyslaitos, Outi Aho, 043 825 0393, outi.aho@ttl.fi, www.ttl.fi/combo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *