Hyppää sisältöön

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI®

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® on opiskelijoille, nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu ryhmä, jossa käsitellään mielen hyvinvointiin sekä elämäntaitoihin liittyviä teemoja ohjatusti ja yhdessä toisten ryhmäläisten kanssa. Työotteena on ratkaisukeskeisyys, voimavarojen vahvistaminen ja itsetuntemuksen lisääminen.

Elämäntaitokurssin tavoitteena on tukea osallistujaa löytämään sellaisia käytännönläheisiä keinoja, joilla hän voi ylläpitää ja lisätä omaa hyvinvointia, itsestä välittämistä ja itsetuntemusta. Elämäntaitokurssi auttaa tunnistamaan omia voimavaroja ja herättää oivalluksia siitä, mistä itselle mielekäs ja hyvä arki koostuu. Työtapana kurssilla on psykoedukaatio, vertaistuelliset keskustelut sekä tehtävät ja harjoitteet.

Elämäntaitokurssin osa-alueet:

  1. Kohti itseni näköistä elämää: Tarpeet, arvot ja tavoitteet
  2. Hyvän arjen perusta: ruokailu, uni ja liikkuminen
  3. Stressi, ajanhallinta ja rentoutuminen
  4. Ajatusten tunnistaminen ja niiden kanssa työskentely
  5. Tunteet, itsetuntemus ja itsetunto
  6. Sosiaaliset taidot ja ihmissuhteet
  7. Ole oman elämäsi tähti: voimavarat, ratkaisukeskeisyys ja unelmat

Järjestämme säännöllisesti Elämäntaitokursseja verkossa, joista löydät lisätietoa Ryhmät-osiosta.

Elämäntaitokurssi oma-apukurssina löytyy Hyvä kysymys -sivuilta.

Kasvokkaisia Elämäntaitokursseja emme itse järjestä Nyyti ry:ssä. Sen sijaan koulutamme ammattilaisia Elämäntaitokurssien ohjaamiseen ja kursseja järjestetään laajalti eri puolilla Suomea.

Elämäntaitokurssin materiaaleja

Lisätietoa: asiantuntija Päivi Kohta, 050 572 4819, paivi.kohta@nyyti.fi