Hyppää sisältöön

Hankkeen toteuttajat

Hanke on  Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteishanke. Hanke on käynnistyi keväällä 2019, ja sen on kolmevuotinen.

Hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia.

Hankkeen yhteistyökorkeakoulut ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Helsingin yliopisto, joissa pilotoidaan sekä mentoritoimintaa että henkilökunnan koulutuksia.

Hankkeen toimenpiteet

Mentoritoiminta

Mentoritoiminnassa koulutetaan opiskelijoita toimimaan opintoihin palaavien opiskelijoiden vertaismentoreina. Mentoroinnin tarkoituksena on ohjata opiskelijaa opintoihin paluuvaiheessa sekä käytännön asioissa että paluussa opiskeluyhteisöön.

Takaisin opintoihin -koulutukset

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen henkilökunnalle koulutuskokonaisuus, joka antaa keinoja opintoihin palaavan opiskelijan tukemiseen sekä tietoa mielenterveyden ongelmista ja mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista opiskelukykyyn ja hyvinvointiin. Koulutuksia pilotoidaan hankkeen pilottikorkeakouluissa.

Tietoa opintoihin paluusta

Hankkeessa tuotetaan infomateriaalia opintojen paluun tueksi sekä opiskelijoille että korkeakouluille. Opiskelijoille kohdennetaan tietopaketti opintoihin paluusta, mielenterveydestä ja opiskelukyvystä. Korkeakouluyhteisöille tuotetaan materiaalia, joka antaa suosituksia, millaisia asioita tulisi huomioida, jotta paluu opintoihin olisi mahdollisimman sujuvaa.

Lisäksi hankkeessa tehdään vaikuttamistyötä tapahtumien ja kampanjoiden myötä opintoihin paluun edistämiseksi.

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla.