Hyppää sisältöön

Tapaamisten toukokuu

Toukokuussa olemme tavanneet kaikki jo hankkeen hakuvaiheessa mukaan lähteneet yhteistyötahot – tästä juontuu tämän tekstin otsikko.

Olemme tapaamisissa keskustelleet yhteistyön käynnistämisestä ja aikatauluttaneet ensi syksylle hankkeen toiminnan toteuttamisen ensiaskeleita.

Mentorikoulutukset käynnistyvät syksyllä 

Mentorikoulutuksiin voivat hakea Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston opiskelijat osana opintojaan. He toimivat mentoreina opintoihin palaaville.

Humakissa ensimmäinen mentorikoulutus on loka-marraskuun vaihteessa. Syyskuun alussa vierailemme aloitusinfoissa Nurmijärvellä ja Haagassa kertomassa opiskelijoille mentorikoulutukseen hakeutumisesta sekä mentorina toimimisesta.

Helsingin yliopistossa mentorikoulutus toteutetaan sekä valtiotieteellisen että teologisen tiedekunnan työelämäopinnoissa. Ensimmäiset koulutukset ajoittuvat loppuvuoteen.

Suunnitelmana on, että ensimmäiset koulutetut mentorit aloittavat mentoroinnin alkuvuodesta 2020. Helsingin yliopistossa mentorikoulutuksen käyneet mentoroivat Helsingin yliopiston opiskelijoita, ja Humakissa koulutuksen käyneet opiskelijat mentoroivat pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijoita.

Henkilökunnan koulutukset

Koulutuksissa tarjotaan keinoja opintoihin palaavien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen sekä opiskelijoiden mielenterveyshaasteiden kohtaamiseen.

Molemmissa yhteistyökorkeakouluissa ensimmäisten koulutuksien on sovittu sijoittuvan vuodelle 2020. Helsingin yliopistossa ensimmäiset kevään koulutukset jo löytyvätkin henkilökunnan koulutusvalikoimasta. Syksyllä Kumpulan kampuksella pilotoidaan koulutusta, jonka suunnittelussa on mukana henkilökunnasta koottu ryhmä.

Kokemusasiantuntijuus mukana kehittämisessä

Koala-ryhmän kanssa aloitimme syksyn yhteiskampanjan suunnittelu. Toteutuksen suunnittelu jatkuu loppukesästä, mutta nyt jo tiedämme, että aihe on sairausloma ja opiskelu.

Nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmä Koala-ryhmän toiminnan keskiössä on kokemusasiantuntijuus, ja toinen yhteistyön muotomme liittyykin tähän. Henkilökunnan koulutuksiin toteutamme Koala-ryhmän kanssa videoita opiskelijoiden kokemuksista opintoihin paluusta. Kokemusasiantuntijuutta hankkeen kehittämistoimintaan tuovat lisäksi Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitalojen opiskelijaryhmä.

Kohti syksyä

Syksyn  aikana on varmasti monta vaihetta edessä ennen ensimmäisen mentoroinnin käynnistymistä, mutta toukokuun tapaamiset loivat kaikelle tulevalle tekemiselle hyvän pohjan. Tästä on hyvä jatkaa syksyllä!

Me hankkeen työntekijät kirjoitamme hankkeen kuulumisia sekä hankkeen aihepiiriin liittyviä pohdintoja tänne hankesivuille. Seuraavassa kirjoituksessa kesäkuun lopulla Virpi kirjoittaa, mitä onkaan mentorointi ja millaista tämän hankkeen mentoroinnin on suunniteltu olevan.

Olethan meihin yhteyksissä, jos sinulla on hankkeesta kysyttävää, ajatuksia tai ehdotuksia, terveisin Marjo (yhteistyö ja viestintä), Virpi (mentoritoiminta) ja Atte (henkilökunnan koulutukset).