Hyppää sisältöön

Mitä on mielenTEKoja?

MielenTEKoja oli opiskelukykyä ja jaksamista edistävää toimintaa tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoille. Hankkeen toiminta päättyi maaliskuussa 2022.

Taustaa

Vuonna 2019 yli 40 % tekniikan korkeakouluopiskelijoista kertoi olevansa usein tai jatkuvasti
huolissaan jaksamisestaan. Joka kolmas koki hukkuvansa opintoihin liittyvään työmäärään. (TEKin Opiskelijatutkimus 2019.) Koronapandemia ja opiskelijoihin kohdistuneet rajoitukset ovat koetelleet korkeakouluopiskelijoiden kantokykyä entisestään. Tämän päivän opiskelukyky on tulevaisuuden työkykyä – mielen taidot ovat tulevaisuuden työelämätaitoja.

Tavoitteet

mielenTEKoja tavoitteena oli lisätät tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen korkeakouluopiskelijoiden tietoja ja taitoja mielen hyvinvointiin liittyen sekä kitkeä ennakkoluuloja ja madallamme kynnystä ottaa mielen pulmia puheeksi. mielenTEKoja-projektissa annettiin konkreettisia keinoja jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä tarjottiin työkaluja myös toisten tukemiseen opiskelukyvyn haasteissa.

Vertaistukea mielenTEKoja-chatissa

MielenTEKoja-chat oli vertaistukeen perustuva uusi palvelu opiskelijoille. Chatissa pystyi keskustelemaan kahden kesken vapaaehtoisen päivystäjän kanssa mistä tahansa mielen hyvinvointiin, opiskelukykyyn tai jaksamiseen liittyvästä aiheesta. Päivystäjät olivat Nyyti ry:n tehtävään kouluttamia korkeakouluopiskelijoita.

Ryhmätoimintaa, kursseja ja koulutuksia

Verkkovertaisryhmissä käsiteltiin ohjatusti Nyyti ry:n työntekijöiden ja toisten opiskelijoiden kanssa erilaisia teemoja, esimerkiksi jaksamista, ajanhallintaa, stressiä ja itsemyötätuntoa. Kursseilta sai konkreettisia keinoja ja uusia taitoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Viestintää ja vaikuttamista

Rakesimme opiskelijaverkoston, jonka kanssa ideoimme ja toteutimme vaikuttavia tekoja mielen hyvinvointia tukevan opiskelukulttuurin edistämiseksi, mielenterveystiedon lisäämiseksi ja ennakkoluulojen kitkemiseksi.