Hyppää sisältöön

Mitä teemme?

Koulutukset

Mitä kuuluu? -koulutukset opiskelijoille

Pilottioppilaitoksille kehitetään koulutussisältöä, jonka avulla nuoret voivat ottaa hankalia aiheita puheeksi toisten nuorten kanssa. Koulutuksessa keskitytään avun tarpeen tunnistamiseen ja empaattisen kuuntelun harjoitteluun. Koulutus jää hankkeen jälkeen osaksi Yeesin toimintaa.

Mitä kuuluu? -koulutus oppilaitosten henkilökunnalle

Mitä kuuluu? -koulutusten pohjalta työstetään koulutusmalli, jota oppilaitosten henkilöstö voi käyttää vetäessään itse kurssia. Pilottioppilaitosten henkilöstölle tarjotaan koulutus kurssin vetämiseen ja koulutus tulee osaksi Nyytin koulutustarjontaa.

Jaksaa, jaksaa? -koulutus henkilöstölle

Toisen asteen henkilöstölle suunnattu koulutus, jossa käsitellään opiskelu-uupumusta ja -intoa ilmiöinä ja keinoja, joilla vaikuttaa niihin. Samalla peilataan myös henkilöstön omaa jaksamista. Tämäkin koulutus tulee jäämään Nyytin koulutustarjontaan.

Mentoritoiminta

Hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa pilotoidaan vertaismentorointia niin, että halukkailla opiskelijoilla on mahdollisuus saada itselleen mentoriksi alle 29-vuotias, toisella asteella opiskellut vapaaehtoinen. Mentori tukee opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kuormituskuumemittari

Hankkeen aikana kehitetään digitaalista välinettä koetun kuormituksen mittaamiseen. Mittarin olisi tarkoitus soveltua sekä yksittäisen opiskelijan omaan käyttöön että ryhmänohjaajalle välineeksi saada tietoa ryhmänsä tilanteesta.

Hankkeessa tehdään myös vaikuttamistyötä opiskelu-uupumuksen nostamiseksi yleiseen tietoisuuteen; järjestämme keskustelutilaisuuksia ja teemme viestintäkampanjoita yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kiinnostuitko sisällöistä tai tuliko mieleesi yhteistyömahdollisuus? Ota yhteyttä kehen tahansa meistä.