Hyppää sisältöön

Tutustu hanketiimiin

Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke käynnistyi maaliskuussa hankepäällikön, Laura Heimosen, rekrytoinnin myötä. Hänen työparinaan hankkeessa toimii Sini Forssell. Sini aloitti Nyytissä hankekoordinaattorina toukokuun alussa.

Tutustu Siniin ja Lauraan:

Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen hankekoordinaattori Sini Forssell. ; Myötätuntoa korkeakouluihin projektets projektkoordinator Sini Forsell.; Sini Forssell, project coordinator of the Myötätuntoa korkeakouluihin project. KUKA OLET JA MITÄ TULET TEKEMÄÄN MYÖTÄTUNTOA KORKEAKOULUIHIN -HANKKEESSA?

Olen Sini Forssell ja vastaan hankkeessa opiskelijoille suunnatusta toiminnasta pilottiyliopistossamme Jyväskylän yliopistossa. Työn alla tulee olemaan muun muassa myötätuntoista toimintakulttuuria vahvistavan vertaismentorointimallin kehittäminen ja opiskelijamentoreiden kouluttaminen.

MIKÄ SINUA ERITYISESTI INNOSTAA HANKKEESSA?

Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa minua innostaa aivan erityisesti toimintakulttuurin muutokseen ja yhdessä tekemiseen tähtäävä ote, yksilötason ratkaisuihin keskittymisen sijaan. Hanke liittyy mielessäni kysymyksiin siitä, mikä elämässä on tärkeätä ja minkälaisia taitoja ihminen tarvitsee muuttuvassa maailmassa. Nämä asiat hämärtyvät helposti tehokkuutta, kilpailua ja suorituksia ihannoivassa kulttuurissa. Näen myötätunnon kulttuurin kehittämisen laajemminkin tärkeänä yhteiskunnallisena kysymyksenä aikana, jona asenteet tuntuvat koventuvan ja erilaiset vastakkainasettelut lisääntyvät.

MITÄ ODOTAT UUDELTA TYÖLTÄSI?

Että pääsen auttamaan ihmisiä pysähtymään yhdessä ja kohtaamaan toisensa arvostavasti. Näissä hetkissä on taikaa!

MITÄ TUOT MUKANASI HANKKEESEEN?

Tuon mukanani kokemusta dialogisten menetelmien käytöstä ja ryhmien vetämisestä, sekä akateemisista vertaismentorointiryhmistä. Entisestä työstäni kestävyystieteiden alan tutkijana nenälleni ovat myös jääneet tutkijan silmälasit, joiden läpi tarkastelen maailmaa.

MITÄ TEET VAPAA-AIKANASI?

Vietän aikaa ihanan perheeni kanssa arjen seikkailuiden ja hauskojen keskustelujen merkeissä. Harrastan taekwondoa, joka on täydellistä hetkessä olemista ja mukavaa omien rajojen haastamista. Nautin luonnossa liikkumisesta, aina kun siihen kaupunkilaiselle tarjoutuu mahdollisuus. Toimin kestävän hyvinvoinnin yhdistys Hetki ry:ssä. Luen myös paljon, yleensä useita kirjoja samanaikaisesti.

MITÄ TERVEISIÄ HALUAT LÄHETTÄÄ HANKKEESTA KIINNOSTUNEILLE?

Toivotan kiireettömiä hetkiä kesään, ja ollaan yhteyksissä!

Yhteystietoni:

Sini Forssell
hankekoordinaattori
puh. 050 599 9514
sini.forssell@nyyti.fi

KUKA OLET JA MITÄ TULET TEKEMÄÄN MYÖTÄTUNTOA KORKEAKOULUIHIN -HANKKEESSA?

Olen Laura Heimonen (TM, Ht yo), ja vastaan hankkeesta kokonaisuutena. Vastaan lisäksi hankkeeseen kuuluvien yhteisöjen henkilökunnalle suunnattujen koulutusten koordinoinnista. Koulutukset tarjoavat opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville ammattilaisille itsemyötätunnon ja myötätunnon menetelmiä oman pedagogisen osaamisen ja korkeakouluyhteisön kehittämiseen.

MIKÄ SINUA ERITYISESTI INNOSTAA UUDESSA TYÖSSÄSI?

Kansainvälisessä tutkimuksessa on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota itsemyötätuntoon ja myötätuntoon. Kasvava joukko huippuyliopistoja on luonut tutkimuksen, pedagogiikan ja opetuksen rakenteet myötätuntoisen toimintakulttuurin edistämiseksi akateemisissa yhteisöissä. Tämän tutkimuksen ja siihen liittyvien sovellutusten hyödyntäminen akateemisessa ohjauksessa mikro- ja makrotasolla on erittäin kiehtovaa. Samalla puhutaan paitsi akateemisista taidoista myös tulevaisuuden työelämätaidoista. Eräs erityisen kiinnostava tutkimuskohde on se, millainen yhteys itsemyötätunnolla on myötätuntoiseen ajatteluun ja toimintaan.

MITÄ ODOTAT UUDELTA TYÖLTÄSI?

Odotan uusia verkostoja, inspiroivaa tiimityötä ja joka päivä uusien asioiden oppimista.

MITÄ TUOT MUKANASI HANKKEESEEN?

Tuon tehtävään kokemukseni valtakunnallisten sote-alan hankkeiden vastuutehtävistä sekä kasvatustieteen ja psykologian näkökulmaa henkilöstön osaamisen, ja tässäpä tapauksessa, myötätuntotaitojen kehittämiseen.

MITÄ TEET VAPAA-AIKANASI?

Rentoudun perheen kanssa eri tavoin, liikun ja luen erityisesti tietokirjallisuutta.