Hyppää sisältöön

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen henkilöstötoimintoja ovat erityisesti eri henkilöstöryhmille suunnatut valmennukset. Henkilöstöryhmiä ovat opetus- ja ohjaustehtävissä sekä koulutuksen kehittämistehtävissä toimiva henkilöstö sekä johto.

Tällä hetkellä hankkeessa järjestetään Myötätunnosta hyvinvointia -intensiivikoulutuksia, joista voit lukea lisää tältä sivulta ja koulutussivuiltamme, sekä myötätuntomentoroinnin toimintamallin koulutuksia.

Intensiivikoulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön
• tietotaitoa itsemyötätunnosta ja myötätunnosta hyvinvointi- ja suoriutumistekijänä
• rohkeutta myötätunnon ilmaisemiseen ja vastaanottamiseen sekä
• keinoja myötätuntotietoisen toiminnan ja toimintakulttuurin edistämiseen työ- ja opiskeluyhteisössä.

Tarkastelemme käsitystämme itsemyötätunnosta ja myötätunnosta erityisesti viime vuosina aiheesta lisääntyneen tutkimuksen valossa. Syvennymme konkreettisiin yksilötaitoharjoitteisiin sekä tietoisen myötätuntoisen vuorovaikutuksen harjoituksiin, joiden avulla vahvistaa myötätuntoa yliopistoyhteisössä. Koulutuksen näkökulma lähtee oman pedagogisen asiantuntijuuden sekä ylipäätään akateemisen identiteetin kehittämisestä.

Henkilöstökoulutukset hyödyntävät monitieteisen CoPassion -pioneerihankkeen tekemää tutkimusta myötätunnon merkityksestä suomalaisilla työpaikoilla. Hankkeen tuloksissa myötätunnolla havaittiin olevan vaikutusta muun muassa luovuuteen, työhyvinvointiin ja yritysten kilpailukyvyn vahvistumiseen.

Jyväskylän yliopiston pääyhteistyökumppanin lisäksi toteutamme henkilöstökoulutuksia myös useissa muissa yliopistoissa.

Lisätietoa koulutuksista:

Laura Heimonen, hankepäällikkö

Puh. 050 476 0940

etunimi.sukunimi@nyyti.fi