Hyppää sisältöön

Mitä on mielenTEKoja?

MielenTEKoja on opiskelukykyä ja jaksamista edistävää toimintaa tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoille.

Taustaa

Vuonna 2019 yli 40 % tekniikan korkeakouluopiskelijoista kertoi olevansa usein tai jatkuvasti
huolissaan jaksamisestaan. Joka kolmas koki hukkuvansa opintoihin liittyvään työmäärään. (TEKin Opiskelijatutkimus 2019.) Koronapandemia ja opiskelijoihin kohdistuneet rajoitukset ovat koetelleet korkeakouluopiskelijoiden kantokykyä entisestään. Tämän päivän opiskelukyky on tulevaisuuden työkykyä – mielen taidot ovat tulevaisuuden työelämätaitoja.

Tavoitteet

Lisäämme tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen korkeakouluopiskelijoiden tietoja ja taitoja mielen hyvinvointiin liittyen. Kitkemme ennakkoluuloja ja madallamme kynnystä ottaa mielen pulmia puheeksi. Annamme konkreettisia keinoja jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tarjoamme työkaluja myös toisten tukemiseen opiskelukyvyn haasteissa.

Vertaistukea mielenTEKoja-chatissa

MielenTEKoja-chat on vertaistukeen perustuva uusi palvelu opiskelijoille. Chatissa voit keskustella kahden kesken vapaaehtoisen päivystäjän kanssa mistä tahansa mielen hyvinvointiin, opiskelukykyyn tai jaksamiseen liittyvästä aiheesta. Päivystäjät ovat Nyyti ry:n tehtävään kouluttamia korkeakouluopiskelijoita. Chattiin pääset sivun oikeassa alareunassa olevasta ponnahdusikkunasta.

Ryhmätoimintaa, kursseja ja koulutuksia

Verkkovertaisryhmissä voit käsitellä ohjatusti Nyyti ry:n työntekijöiden ja toisten opiskelijoiden kanssa erilaisia teemoja, esimerkiksi jaksamista, ajanhallintaa, stressiä ja itsemyötätuntoa. Kursseilta saat konkreettisia keinoja ja uusia taitoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Viestintää ja vaikuttamista

Rakennamme opiskelijaverkoston, jonka kanssa ideoimme ja toteutamme vaikuttavia tekoja mielen hyvinvointia tukevan opiskelukulttuurin edistämiseksi, mielenterveystiedon lisäämiseksi ja ennakkoluulojen kitkemiseksi.

Mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa

Osallistumalla mielenTEKoja-toimintaan voit tukea kanssaopiskelijoitasi ja vaikuttaa mielen hyvinvointia tukevan opiskelukulttuurin rakentamiseen. Voit esimerkiksi kouluttautua vapaaehtoiseksi päivystäjäksi mielenTEKoja-chattiin, hakea mukaan vaikuttamisverkostoon tai pyytää meitä yhteistyöhön mielen hyvinvointia edistävien tekojen toteuttamiseksi omassa opiskeluyhteisössäsi.

Tule osaksi mielenTEKoja! Liity verkostoomme tästä.

Seuraa #mielenTEKoja ja saat lisätietoa osallistumismahdollisuuksista.

Kiinnostuitko?

Ole yhteydessä meihin! Palautetta, kysymyksiä ja yhteistyöideoita voit lähettää osoitteella mielentekoja@nyyti.fi.


MielenTEKoja-toimintaa toteutetaan yhteistyössä Tekniikan akateemiset TEKin kanssa. Hanke jatkuu maaliskuun 2022 loppuun saakka.