Hyppää sisältöön

Iloliike

Iloliike-hankkeessa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa positiivisen psykologian avulla. Tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, voimavaroja, myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumista kohtaan. Iloliike-hankkeen päätoteuttajana toimii Likes by jamk. Nyyti ry on yhdessä Mieli ry:n kanssa mukana osatoteuttajana.

Hankkeessa tuotetaan toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstölle suunnattu hyvinvointia ja liikkumista tukeva Iloliike-koulutus. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opettajille ja muille ammattilaisille tietoa, käytännön harjoitteita ja työkaluja hyödynnettäväksi työssään opiskelijoiden parissa. Koulutuksella pyritään tukemaan myös henkilöstön omaa jaksamista, joka on tärkeä lähtökohta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä. Koulutuksessa sovelletaan positiivisen pedagogiikan ydinajatuksia olemassa olevan hyvän huomaamisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koko oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja liikkumista edistävin toimenpiteisiin.


Iloliike-hankkeen asiantuntijat toimivat myös suuremman Mieli liikkeelle -hankekokonaisuuden tukena ja sparrausapuna.

Tästä tarkempaa tietoa Iloliike-hankkeesta.

Nyyti ry:ssä hankkeesta vastaa:

Eeva Kolttola, asiantuntija, eeva.kolttola@nyyti.fi, p. 050 475 9500