Kuntoutussäätiö — Käytäntö

2


KOMO-kysely on samanaikaisesti oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kartoittava seulontamenetelmä ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön. Kysely on kehitetty NUTTU – Nuoret tuella työelämään hankkeessa (2014-2017). Sen avulla voidaan tunnistaa henkilöitä, joiden oppimisen vaikeudet ovat saattaneet jäädä aikaisimmin tunnistamatta. Kyselyn käytössä on tärkeää huomioida vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat.

Yhteystiedot: Kuntoutussäätiö, Oppimisen tuen keskus, https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/, oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *