Wellbeing, Mental Health, Mielihenkilö, Oppiminen, Peer Support, Yhteisöllisyys, Loneliness

4


Sorry, this entry is only available in Swedish.

Sofia Lindqvist


Kirjoittaja työskentelee vapaaehtoistoiminnan ja ruotsinkielisen toiminnan asiantuntijana Nyytissä. Herkkä havainnoija, joka ei kaihda vaikeita asioita. Äiti, puoliso, sisko, työmatkapyöräilijä, puutarhanhoitaja, käsityöihminen.
****
Skribenten arbetar som sakkunnig i frivilligarbete och svenskspråkig verksamhet vid Nyyti. Känslig iakttagare som inte undviker svåra frågor. Mamma, partner, syster, arbetscyklist, trädgårdsskötare, handarbetsmänniska.
****
Works as a a specialist in volunteer work and activities in Swedish at Nyyti.
Sensitive observer who does not avoid difficult issues. Mother, partner, sister, commuter cyclist, gardener, craft enthusiast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *